Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ustawy 1 i ustawy 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy iż:

Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych związanych z procesem sprzedaży towarów i świadczenia usług jest Przedsiębiorstwo Handlowo ­ Usługowe PIONEX Piotr Gabryś z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Wyzwolenia 89.

Inspektor ochrony danych osobowych w firmie nie został wyznaczony. W kwestii pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: ado@pionex.com.pl.

Administrator przetwarza dane w celach realizacji przedmiotu łączącej strony umowy oraz obsługi o charakterze handlowym i świadczenia usług, w tym w szczególności:

a) Realizacji zamówień na towary i usługi,

b) Realizacji płatności,

c) Realizacji obsługi reklamacji, 

d) Realizacji obowiązków Administratora przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych,

e) Ochrony praw Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach przepisów windykacyjnych i procesów sądowych,

Ponadto, informujemy, że:

1)       Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

a)       art. 6 ust. 1 lit. b) - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy ( zawarcie umowy, obsługa logistyczna dostaw i zwrotów, obsługa logistyczna reklamacji, dochodzenie roszczeń, windykacja należności);

b)       art. 6 ust. 1 lit. c) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze: Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (rejestracja w sprzedaży).

2)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

3)       Pani/Pana dane osobowe zostaną powierzone:

a)             firmom zapewniającym obsługę IT,

b)             kancelarii radcy prawnego,

c)              biegłemu rewidentowi

d)             firmom kurierskim/transportowym zapewniającym dostawę towaru

4)       Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane do urzędu skarbowego oraz innych podmiotów określonych przepisami prawa.

5)       Ze względu na fakt, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa administrator musi je przetwarzać przez okres wskazany przepisami prawa (nie ma możliwości usunięcia tych danych osobowych).

6)       Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonania kopii danych.

7)       Dodatkowo, przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8)       Podanie przez Panią/Pana danych dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie umowy – sprzedaży towarów i usług.

9)       Decyzje dotyczące rozstrzygnięcia spraw związanych z zawieraniem umowy, jej warunków  nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

Polityka prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Na tej stronie znajduje się informacja o sposobie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach.

Każda osoba odwiedzająca nasz serwis przyjmuje do wiadomości i akceptuje niżej wymienione zasady ochrony prywatności.

Niniejsza Polityka odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących i administrowanych przez Administratora – firmę Bartłomiej Baziak F16 z siedzibą w Krakowie przy ul. Felicjanek 16.

Każdy serwis internetowy jest prowadzony dla i w imieniu Partnera tj. P.H.U. Pionex

Jakie informacje osobiste są gromadzone i wykorzystywane?

Korzystający z serwisu pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) mogą być wykorzystywane w celach technicznych oraz gromadzone do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Serwis korzysta z usługi "Google Analytics" - zbierającej anonimowe informacje o odwiedzanych stronach naszego serwisu. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności "Google Analytics", w tym informacja jak można zablokować zbieranie danych znajdują się na stronie: http://www.google.com/intl/pl/analytics/privacyoverview.html .

Funkcje reklamowe Google Analytisc obejmują:

Formularz kontaktowy

Skorzystanie z formularza kontaktowego wymaga podania informacji umożliwiających skontaktowanie się z użytkownikiem, co najmniej adres e-mail lub numer telefonu. Informacje podane w formularzu są wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z użytkownikami bezpośrednio przez Partnera. Korzystając z Formularza kontaktowego użytkownik godzi się na otrzymanie przez Partnera korespondencji i jej zachowanie.

Wykorzystanie plików Cookie „Ciasteczka Cookies”

Ten serwis internetowy może wykorzystywać ciasteczka. Identyfikują one przeglądarkę Odwiedzającego serwis oraz usprawniają działanie naszego serwisu.

Ciasteczka te gromadzą informacje na temat sposobu korzystania z serwisu internetowego przez użytkownika – na przykład, które strony odwiedza on najczęściej – a także, czy użytkownikowi wyświetlają się komunikaty o błędach z naszej strony internetowej. Ciasteczka te nie będą zbierać informacji identyfikujących danego użytkownika. Wszystkie informacje zbierane przez ciasteczka są łączone i anonimowe. Służą one jedynie do poprawienia wydajności naszych stron internetowych.

Niniejszy serwis internetowy może stosować także inne nie wymienione technologie, których stosowanie nie jest zabronione przez prawo.

Ciasteczka te pozwalają na zapisywanie ustawień i preferencji użytkownika (np. preferowany język czy region, w którym użytkownik przebywa), aby zapewnić stałą możliwość spersonalizowanego, spójnego korzystania z naszego serwisu internetowego przez użytkownika.

Jak zmienić ustawienia zapisu plików cookies?

Poziom akceptacji plików cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego ich blokowania. Zwiększa to bezpieczeństwo i ochronę danych, ale może także uniemożliwiać działanie niektórych lub większości funkcji Serwisu.

Wyłączenie odpowiedzialności

Partner i Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści i opinie wyrażane przez użytkowników w komentarzach lub opisach. Są one wyłącznie własnością użytkowników, od których pochodzą. Niniejsza polityka prywatności nie ma zastosowania do przedsiębiorców oraz osób, których dane są ogólnie dostępne na stronach serwisu.

Zmiana Polityki Prywatności

Zakres Serwisu może w przyszłości ulegać zmianie, w celu jak najpełniejszego dostosowania go do potrzeb użytkowników. Oznacza, to że w przyszłości możliwe są zmiany do Polityki Prywatności. Zmieniona Polityka Prywatności będzie za każdym razem zamieszczana w serwisie, w celu umożliwienia zapoznania się z nią użytkownikom.

Kontakt

W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności prosimy o kontakt na adres biuro@f16.com.pl i pisemnie na adres firmy F16.

Ostatnia data aktualizacji: 11-01-2017.