Porady

NOWOŚĆ! Płyta Kronopol OSB/3 Easy Pack

Płyta Kronopol OSB/3 staje się z roku na rok coraz bardziej popularnym materiałem budowlanym. Zakres zastosowań jest praktycznie nieograniczony. Przez wiele lat płyta Kronopol OSB/3 była chętnie używana przez firmy budowlane, a ostatnio coraz częściej sięga po nie indywidualny odbiorca.

kronopol_-_packshot_-_easy_pack.jpg

Ze względu na duży ciężar standardowej płyty o wymiarach 18mm x 2500mm x 1250mm, a mianowicie 35 kg, indywidualny odbiorca ma problem z samodzielnym przenoszeniem, transportem i montażem po jej zakupie.

Biorąc pod uwagę potrzeby indywidualnych klientów Firma Kronopol wprowadziła na rynek płytę Kronopol OSB/3 pióro wpust o ergonomicznych wymiarach 18mm x 525 mm i wadze 13 kg z handlową nazwą ,,EASY PACK". OSB/3 EASY PACK dostępna jest w grubościach:12,15,18, 22 i 25 mm

ZALETY

-możliwość składowania w garażu np. obok zaparkowanegosamochodu  

-samodzielny bezpieczny montaż

-bezpieczna dla zdrowia

-możliwość instalowania płyt na poddaszu bez dodatkowegocięcia płyt

-oszczędność czasu

-oszczędność pieniędzy(transport we własnym zakresie)

KORZYŚCI

-łatwość montażu przez jedną osobę

-możliwość instalowania płyt na poddaszu bez dodatkowego cięcia płyt

-łatwość przenoszenia przez małe otwory, np. włazy dachowe

-łatwość wnoszenia po schodach na wyższe kondygnacje

-możliwość transportu palety małą przyczepką

-możliwość składowania w garażu np. obok zaparkowanego samochodu

-nie zajmuje dużo miejsca podczas składowania

-oszczędność czasu

-oszczędność pieniędzy(transport we własnym zakresie)


TRANSPORT.

Płyta OSB powinna być transportowana orazprzechowywana w taki sposób, aby uniknąć jej uszkodzenia.

SKŁADOWANIE PALET W MAGAZYNIE.

Do przechowywania płyty najkorzystniej jestprzeznaczyć zamknięte i wentylowane pomieszczenie magazynowe. Możliwe jestrównież magazynowanie płyt pod zadaszoną wiatą, tak, aby płyta nie byłanarażona na opady atmosferyczne.

SKŁADOWANIE PŁYTY NA PLACU BUDOWY.

Jeśliniemożliwe jest składowanie w miejscu zadaszonym, należy zapewnić płycie równepodłoże, np. w formie platformy i odizolować od gruntu warstwą folii,zabezpieczyć paletę folią, plandeką lub innym wodoszczelnym materiałem orazumożliwić płytom dostęp powietrza

Płyty Kronopol OSB/3 i OSB/4 muszą być bezwzględniezabezpieczone przed bezpośrednim wpływem działania wody, zarówno podczasmagazynowania, jak i prac budowlanych. Płyty te należy natychmiast pozamontowaniu na zewnątrz budynku: na ścianach i dachach, zabezpieczyćodpowiednią izolacją przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych. W płycie OSB/3 i OSB/4 poddanej  działaniu wilgoci przez dłuższy okres czasumogą nieznacznie napęcznieć brzegi. Być może konieczne będzie przeszlifowaniebrzegów w celu uzyskania równej płaszczyzny przed położeniem elementówwykończeniowych, takich jak na przykład dachówkabitumiczna na dachu. Każda płytaKronopol OSB posiada nadruk identyfikacyjny. Podczas montażu, płyta o krawędziprostej powinna być ułożona tak, aby można było w przyszłości zidentyfikowaćpłytę. Ze względów konstrukcyjnych nie ma to znaczenia czy płyta będzie ułożonanadrukiem do góry czy do dołu.

Płyta okrawędzi frezowanej na pióro i wpust- ma swoją stronę lewą i prawą. Stronaprawa- jest po tej stronie płyty, po której po złożeniu utrzymujemy gładką irówną powierzchnię. Na lewej stronie w miejscu łączenia płyt widoczna będzieniewielka szczelina dylatacyjna oraz nadruk identyfikacyjny na powierzchnipłyty. Jeżeli płyta OSB jest układana w paśmie dłuższym niż 12 m, to należy dodatkowopozostawić szczelinę dylatacyjną o szerokości min. 25 mm.


PODŁOGA.

Płyty o krawędziach prostych należy łączyć na legarach z zachowaniem koniecznie min. 3 mm dylatacji wokół płyty. Konstrukcja połączenia na pióro i wpust automatycznie daje szczelinę dylatacyjną. Przy montażu płyt pomiędzy ścianami lub w przypadku podłóg pływających zalecane jest zachowanie dylatacji 12 mm pomiędzy płytą a ścianą. Płyty należy układać osią główną prostopadle do legarów, a łączenie krótszych krawędzi płyty zawsze musi być na legarach. Nie podparte na legarach dłuższe krawędzie płyty, muszą mieć wyprofilowane krawędzie na pióro i wpust, odpowiednią podporę lub łącznik. Przy niezadaszonym w trakcie budowy stropie podczas opadów atmosferycznych należy wykonać otwory drenażowe w celu odprowadzenia wody.

W przypadku drewnianych stropów parteru, sąsiadujących z gruntem, należy zastosować wiatroizolację, po spodniej stronie konstrukcji stropu, plus dodatkowo paroizolację bezpośrednio na ziemi. Do mocowania płyt OSB na podłodze należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lub pierścieniowe o długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.

Uwaga- czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płyt drewnopochodnych, poniważ mają one inną charakterystykę hartowania. W celu zwiększenia sztywności podłogi można przykleić płytę do legarów klejem montażowym na bazie rozpuszczalników chemicznych, natomiast sklejenie połączeń płyt pióro-wpust (np. klejem typu D3) zalecane jest w przypadku podłóg pływających z zachowaniem dylatacji min. 1 cm pomiędzy podłogą a ścianą.

ŚCIANA.

Płyty OSB na ścianach mogą być montowane osią głównąpoziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami oraz dookoła otworów drzwi i okienbezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Zalecana grubość płytyna poszycie ścian domu szkieletowego wynosi 12 mm dla rozstawu słupków co 400i 600 mm.W celu dodatkowego ocieplenia ścian zaleca się użycie wełny mineralnej zelewacją w postaci tynku mineralnego. Do mocowaniapłyt ściennych należy stosować wkręty do drewna, gwoździe spiralne lubpierścieniowe o długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga-czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płytdrewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na podporach pośrednichi co 15 cmna łączeniach płyt. Przy zewnętrznych krawędziach ściany przybijamy gwoździe co10 cm.Odległość gwoździa od brzegu płyty nie może być mniejsza niż 1 cm.

DACH. 

Przed montażem poszycia należysprawdzić, czy krokwie lub kratownice są w jednej osi, proste i równe.Skrzywione czy nierówne krokwie wpłyną na ostateczny wygląd dachu. Płyty, którezmoczył deszcz, przed położeniem dachówki, blachy, papy termozgrzewalnej lubgontów, niezwłocznie wysuszyć i zabezpieczyć przed korozją biologiczną . Nieogrzewana przestrzeń podpodłogowa lub poddasza muszą być dobrze wentylowane.Otwory wentylacyjne muszą stanowić co najmniej 1/150 powierzchni rzutupoziomego wentylowanej przestrzeni.

Z uwagi na swoją budowę płyta na dachu musi byćmontowana dłuższym bokiem prostopadle do krokwi lub kratownic. Łączeniekrótszych krawędzi płyty zawsze musi być na podporach dachowych. Dłuższe brzegipłyty muszą być podparte lub połączone profilem H, gdzie jest to konieczne.Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach należy zachować szczelinędylatacyjną min. 3 mm,by pozwolić płycie pracować. Płyta musi być ułożona na co najmniej dwóchpodporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze. W momencie przybijaniapłyty, osoby wykonujące tę pracę powinny stać na krokwi lub kratownicy,zachowując niezbędne przepisy BHP.

Jeżeli w konstrukcji dachu występują otwory kominoweposzycie dachu powinno być odsunięte od komina na odległość zgodną zobowiązującym Prawem Budowlanym. Przy pracach montażowych na dachu należy stosowaćwszystkie przepisy BHP dotyczące prac na wysokości. Do mocowaniapłyt OSB na dachu należy stosować wkręty do drewna lub gwoździe spiralne lubpierścieniowe długości co najmniej 2,5 razy grubość mocowanej płyty.

Uwaga-czarne wkręty do płyt gipsowo-kartonowych nie nadają się do mocowania płytdrewnopochodnych. Gwoździe wbijamy co 30 cm na krokwiach lubkratownicach i co 15 cmna łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie powinna być mniejszaniż 1 cm.

UWAGA

Płyty Kronopol OSB/3 powinny być stosowane napodstawie projektu budowlanego, uwzględniającego postanowienia oraz wymaganiaodpowiednich norm i przepisów ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzeniaMinistra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690). A w przypadku obiektów zaprojektowanych przed 15 grudnia 2002 r.-rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (Dz.U. Nr 15 z1999r., poz.140).

W przypadku innych zastosowań, nie zawartych wniniejszej instrukcji montażu- należy skonsultować się bezpośrednio zproducentem płyty.

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...