Porady

H+H Panel Ścienny – nowość 2014

Od zarania dziejów człowiek w miarę swoich możliwości zmieniał otaczającą go przestrzeń zaznaczając swoją indywidualność i pomysłowość. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom i w myśl zasady, że budowanie powinno być szybkie i proste, jako czołowi producenci betonu komórkowego zarówno w Polsce jak i w Europie dajemy naszym klientom inspirujący materiał konstrukcyjny do kształtowania nie tylko przestrzeni wokół nas ale i wnętrz budynków. W tym celu do oferty produktowej w 2014 roku został wprowadzony H+H Panel Ścienny przeznaczony do wznoszenia ścian działowych.

hh158.jpg

Ściany działowe są to przegrody budowlane, którewydzielają poszczególne pomieszczenia na powierzchni mieszkania, domu czyinnego budynku. W zależności od tego czy są to przegrody wydzielające pomieszczeniaw obrębie jednego mieszkania (wewnątrzlokalowe) czy oddzielające sąsiadującemieszkania (międzymieszkaniowe) czy budynki, muszą one spełniać określonewymogi związane z izolacyjnością akustyczną
i ognioodpornością. W przypadku ścian działowych bardzo istotny jest równieżich ciężar (ze względu na dopuszczalne nośności stropów) a także możliwośćłatwego montażu i demontażu (adaptacja do aktualnych warunków).

H+H PANEL ŚCIENNY

H+HPanel Ścienny jest elementem murowym z betonu komórkowego H+H produkowanego wklasie gęstości 500 kg/m3, który spełnia wymagania  zawarte w PN-EN 771-4:2012 „Część 4. Elementymurowe z autoklawizowanego betonu komórkowego.”

Beton komórkowy posiada cechy, które znacznieułatwiają i przyspieszają prace murarskie związane z wznoszeniem ścianekdziałowych. Dzięki swojej porowatej strukturze jest on 2÷3 krotnie lżejszy odinnych, konkurencyjnych materiałów ściennych. Lekkość elementów z betonukomórkowego, ma znaczenie zarówno ze względu na obciążenie podłogi czy stropumasą całej ścianki, jak i na wysiłek murarzy przy przenoszeniu bloczków. Takżesposób łączenia cegieł, pustaków czy bloczków może ułatwić lub utrudnić budowę.Typowe materiały ścienne często wymagają przygotowania dużej ilości zaprawyzwykłej, która później nakładana jest zarówno na poziome, jak i pionowepowierzchnie cegieł czy pustaków. W przypadku H+H Panelu Ściennego zaprawyzwykłej używa się tylko do osadzenia pierwszej warstwy elementów. Kolejnewarstwy wymagają tylko cienkiej warstwy zaprawy do cienkich spoin. Elementy wpionie łączy się na tzw. pióro i wpust, bez użycia zaprawy. Również obróbkatego materiału jest bardzo łatwa, przycinanie bloczków nie wymaga dużychnakładów siły i czasu. Ścianki działowe z H+H Paneli Ściennych można wykonywaćsamodzielnie, nie zamieniając przy tym całego domu w plac budowy. Lekkieścianki ułatwiają również demontaż w momencie zmiany aranżacji wnętrza.

Ściany działowe wybudowane z Paneli Ściennych H+H są całkowicieniepalne. Zapewniają pełną ochronę przeciwpożarową i umożliwiają szybkąewakuację w przypadku zagrożenia. Ściana działowa o gr. 11,5 cm stawia opórotwartemu ogniowi przez 2 godziny. Podczas pożaru elementy murowe nie emitujążadnych szkodliwych substancji.

SZYBKI MONTAŻ

Elementy Systemu Budowy H+H, w którego skład wchodziH+H Panel Ścienny, produkowane są z najwyższą dokładnością wymiarową(tolerancja ± 1mm). W systemie tym stosuje się technologię pióro-wpust. Tecechy powodują, że H+H Panel Ścienny muruje się na zaprawach do cienkich spoinkładąc zaprawę tylko w spoinie poziomej (spoina pionowa pozostajeniewypełniona). Biorąc pod uwagę duże gabaryty elementu (długość 600 mm iwysokość 500 mm), które generują zużycie 3,3 szt./m2, montaż ściandziałowych przebiega bardzo szybko. Podczas murowania najważniejsze jestprawidłowe  położenie pierwszej warstwybloczków. Od tego etapu budowy zależy łatwość murowania kolejnych warstw.Najpierw należy na podłodze precyzyjnie wyznaczyć przebieg planowanej ściany ijej położenie względem innych ścian. Na wytyczonej linii kładziemy „odcinający”pas folii lub papy a na niej warstwę zaprawy cementowej. Na murze, do któregoprzyszła ściana ma przylegać, kładziemy do wysokości 60 cm cienką warstwęzaprawy do cienkich spoin. Pierwszą warstwę Paneli ustawiamy bardzo dokładnie,sprawdzając ich położenie poziomnicą. Pozwala to na zastosowanie w kolejnychwarstwach spoiny z zaprawy do cienkich spoin o grubości maksymalnie 2 mm.Następnie na całej szerokości ściany rozpinamy sznurek, który ułatwi ustawianiei wyrównywanie kolejnych bloczków. Położenie każdej kolejnej warstwy elementówsprawdzamy za pomocą poziomnicy. Ścianek działowych nie należy murować nastyk ze stropem. Zostawia się ok. 2÷3 cm przerwy, co chroni ściankę przedewentualnym pękaniem na skutek ugięcia się stropu. Przerwę wypełnia sięmateriałem trwale plastycznym, czyli np. pianką montażową. Do zwieńczaniaotworów drzwiowych w ściankach z H+H Paneli Ściennych stosuje się zwykle gotoweniezbrojone belki nadprożowe o długości 1500 mm. Wykończenie gotowej ściankizależy tylko od naszych indywidualnych upodobań. Powierzchnia ściany z PaneliŚciennych H+H jest bardzo równa, można bezpośrednio na niej kleić płytkiceramiczne lub tapety typu raufaza. Oczywiście ściany można też tradycyjnieotynkować.

ZALETY PRODUKTU:

  • zużycie 3,3 szt. bloczków na 1 m2 ścianyzapewnia najmniejszą pracochłonność ze wszystkich dostępnych materiałówściennych na rynku;
  • duże wymiary elementów 600 x 500 mm gwarantująszybki postęp prac murarskich;
  • proste i wygodne wykonawstwo;
  • doskonała izolacyjność akustyczna;
  • nie wymaga tynkowania; po zagruntowaniu możnabezpośrednio kleić płytki ceramiczne lub tapety;
  • duże elementy gwarantują większy komfortpracy, mniejsze zużycie zaprawy klejowej i szybsze wznoszenie ścian działowych;
  • możliwość dowolnej aranżacji wnętrz,szczególnie dużych, otwartych pomieszczeń biurowych;
  • najwyższa odporność ogniowa (Euroklasa A1);
  • masa ściany 2-3 krotnie niższa niż w innychdostępnych na rynku rozwiązaniach ściennych;
  • odporny na grzyby i pleśnie;                                                                                                              

PARAMETRY TECHNICZNE:

Porady

Trwa ładowanie...

Inspiracje

Trwa ładowanie...