Ceny transportu

Tabela

SAMOCHÓD DOSTAWCZY ( TYPU BUS ) O ŁADOWNOŚCI 1,2 TONY


W ODLEGŁOŚCI DO 10 KM  -                                 38,00 PLN BRUTTO


W ODLEGŁOŚCI DO 20 KM -                                  61,50 PLN BRUTTO


W ODLEGŁOŚCI POWYŻEJ 20 KM                       WYCENA INDYWIDUALNA


SAMOCHÓD SPECJALISTYCZNY HDS O ŁADOWNOŚCI 8 TON


W ODLEGŁOŚCI DO 10 KM                                     185 PLN BRUTTO


W ODLEGŁOŚCI DO 20 KM                                     250 PLN BRUTTO


W ODLEGŁOŚCI POWYŻEJ 20 KM                         WYCENA INDYWIDUALNA